• f-50-50-compressor
  • Twitter
  • YouTube
  • p-50-50-compressor
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

Poteší nás 

© 2023 by O.P Real Estate Agancy. Proudly created with Wix.com.

   - napíšte nám -

Zanechajte nám telefón, e-mail, lokalitu stavby, odhadovanú plochu strechy a stručný popis vášho zadania na opravu, prípadného zateplenia . Popíšte nám stručne aj terajší materiál, ktorý tvorí súčasnú hornú vrstvu vašej strechy.

Skladby našich strešných systémov.

 

Jednovrstvový systém bez zateplenia - 

 

Najbežnejší spôsob opravy strechy tvorený jednou, vrchnou, vrstvou hydroizolácie bez zateplenia

záruka 13 - 15 rokov

Jednovrstvový systém so zateplením - 

Oprava strechy tvorená jednou, samolepiacou, vrchnou vrstvou hydroizolácie so zateplením strešným polystyrénom / prípadne pir, pur, vata, extrudovaný polystyrén, foamglas... / 

záruka 13 - 15 rokov

 

 

Dvojvrstvový systém bez zateplenia - 

Oprava strechy tvorená podkladovou vrstvou a jednou vrchnou vrstvou hydroizolácie bez zateplenia

záruka 13 - 15 rokov

 

Dvojvrstvový systém so zateplením - 

Oprava strechy tvorená zateplením strešným polystyrénom /pir, pur, vata, extrudovaný polystyrén, foamglas... / + podkladová samolepiaca vrstva a jedna vrchná vrstva hydroizolácie 

záruka 13 - 15 rokov

Pri novostavbách sú tieto skladby so zateplením doplnené potrebnou parozábrannou vrstvou.  

Na ukážku ponúkame niektoré skladby hydroizolácie rovných striech od našeho odľúbeného dodávateľa materiálov - STAVEBNINY DEK - 

 

najbežnejšia skladba  na novostavbe 

Odporúčame ubrať si hlasitosť!

Vegetačná skladba 

Bytové domy a administratívne budovy