Skladby našich strešných systémov.

 

Jednovrstvový systém bez zateplenia - 

 

Najbežnejší spôsob opravy strechy tvorený jednou, vrchnou, vrstvou hydroizolácie bez zateplenia

záruka 13 - 15 rokov

Jednovrstvový systém so zateplením - 

Oprava strechy tvorená jednou, samolepiacou, vrchnou vrstvou hydroizolácie so zateplením strešným polystyrénom / prípadne pir, pur, vata, extrudovaný polystyrén, foamglas... / 

záruka 13 - 15 rokov

 

 

Dvojvrstvový systém bez zateplenia - 

Oprava strechy tvorená podkladovou vrstvou a jednou vrchnou vrstvou hydroizolácie bez zateplenia

záruka 13 - 15 rokov

 

Dvojvrstvový systém so zateplením - 

Oprava strechy tvorená zateplením strešným polystyrénom /pir, pur, vata, extrudovaný polystyrén, foamglas... / + podkladová samolepiaca vrstva a jedna vrchná vrstva hydroizolácie 

záruka 13 - 15 rokov

Pri novostavbách sú tieto skladby so zateplením doplnené potrebnou parozábrannou vrstvou.  

Na ukážku ponúkame niektoré skladby hydroizolácie rovných striech od našeho odľúbeného dodávateľa materiálov - STAVEBNINY DEK - 

 

najbežnejšia skladba  na novostavbe 

Odporúčame ubrať si hlasitosť!

Vegetačná skladba 

Bytové domy a administratívne budovy

Zateplený systém FOAMGLAS

Sme  tu  pre  vás  aj  v týchto  pohnutých časoch. 

Dôležité upozornenie o zmene v našej mail adrese - z dôvodu ukončenia služieb elektronickej pošty u  TELEKOM.SK,  skončila sa k 1. 1. 2021,  po viac ako 20 rokoch,  platnosť našej staručkej adresy na elektronickú poštu   -  novoizol@stonline.sk     

Ďalej preberie našu hlavnú elektronickú poštu adresa  -  novoizol@gmail.com

  • Facebook - novoizol
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Tumblr - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

Poteší nás 

   - napíšte nám -

Zanechajte nám telefón, mail, lokalitu /adresu/ stavby, odhadovanú plochu strechy a stručný popis vášho zadania na opravu, prípadného zateplenia. Popíšte nám stručne aj terajší materiál, ktorý tvorí súčasnú hornú vrstvu vašej strechy.