top of page

Skladby našich strešných systémov.

 

Jednovrstvový systém bez zateplenia - 

 

Najbežnejší spôsob opravy strechy tvorený jednou, vrchnou, vrstvou hydroizolácie bez zateplenia

záruka 13 - 15 rokov

Jednovrstvový systém so zateplením - 

Oprava strechy tvorená jednou, samolepiacou, vrchnou vrstvou hydroizolácie so zateplením strešným polystyrénom / prípadne pir, pur, vata, extrudovaný polystyrén, foamglas... / 

záruka 13 - 15 rokov

 

 

Dvojvrstvový systém bez zateplenia - 

Oprava strechy tvorená podkladovou vrstvou a jednou vrchnou vrstvou hydroizolácie bez zateplenia

záruka 13 - 15 rokov

 

Dvojvrstvový systém so zateplením - 

Oprava strechy tvorená zateplením strešným polystyrénom /pir, pur, vata, extrudovaný polystyrén, foamglas... / + podkladová samolepiaca vrstva a jedna vrchná vrstva hydroizolácie 

záruka 13 - 15 rokov

Pri novostavbách sú tieto skladby so zateplením doplnené potrebnou parozábrannou vrstvou.  

Na ukážku ponúkame niektoré skladby hydroizolácie rovných striech od našeho odľúbeného dodávateľa materiálov - STAVEBNINY DEK - 

 

najbežnejšia skladba  na novostavbe 

Odporúčame ubrať si hlasitosť!

Vegetačná skladba 

Bytové domy a administratívne budovy

Zateplený systém FOAMGLAS

bottom of page