top of page
IMG_20201106_081019.jpg
  • facebook novoizol

 

 

Dňa  2. 11. 2020. o 18h 56 min padla  hranica 50 000 návštev.

Majiteľka najbližšieho tipu je identifikovaná a výhra je odovzdaná na príjemnej osobnej návšteve.

 

Dodatočne gratulujeme a ďakujeme za účasť ako aj za príjemné stretnutie.

 

 

 

  

 

 Súťaž je ukončená 

 

 

 

 

Výhra súťaže vo výške 300 EUR v hotovosti, prípadne 500 EUR zľava na naše služby, Víťaz si zvolí sám formu výhry. 

 

Podmienky súťaže  a náš fb     

 Pozrite si naše počítadlo návštevnosti dole. Prihláste sa späť na naše facebook stránky a zadajte v komentári súťaže svoj dvoj tip - odhadovaný dátum, kedy dosiahnú naše  stránky www.strechysk.sk okrúhlu návštevnosť 50 000. Zadajte aj presnejší čas / hodinu, minútu.../  kedy sa na počítadle našej návštevnosti objaví cifra 50 000.  Koho tip bude najbližšie skutočnosti, získa peňažnú odmenu vo výške 300 EUR alebo zľavu na naše služby v hodnote 500 EUR - podľa vlastného výberu. V prípade že bude v deň 50 k viacej tipov, vyhráva ten,  ktorý bude časovo najbližšie.    

Pre istotu zadávame aj tu - vzorku dvoj tipu  -

22.7.2020. 16,37 / 29.7.2020. 16,25

V základnej fáze mohol každý účastník súťaže tipovať jen raz a teraz už môžete zadávať rovno 2 tipy. Tieto  budú zanesené do finálneho kalendára  /dole/.  Tipovanie zastavíme včas a s veľkou rezervou pred dosiahnutím 50 ooo návštev našich stránok. Presný stop čas odhadujeme okolo čísla 35 000. Po tomto časovom bode uzavrieme prijímanie tipov v súťaži, Aby si nik nemohol zmeniť tip. Tieto sú prenášané priebežne do nášho prehľadného kalendára /dole/. Sledujte ho a ak je v ňom váš typ zle zanesený,  upozornite nás na to vo vlastnom záujme do stop času 35 ooo návštevníkov. Po tomto časovom bode budeme spoločne sledovať deň D a čas Č a meno výhercu. Ak bude súťaž úspešná, radi ju budeme opakovať pri ďalších okrúhlych výročiach.

 

Pre istotu zadávame aj tu - vzorku dvoj tipu
- 22.7.2020. 16,37 / - 29.7.2020. 16,25
 

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na zrušenie súťaže, zmenu dĺžky trvania súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ súťaže si ďalej vyhradzuje právo zmeny podmienok súťaže počas samotnej súťaže v prípade možného zneužitia pravidiel od zúčastnených. Súťažiaci si nemôžu počas celej súťaže meniť svoje tipy. Na jednorázovú opravu im usporiadateľ môže udeliť výnimku v prípade opravy nejakej chyby – táto výnimka musí byť viditeľná v komentároch. Všetky tipy zálohujeme!   

 

Tešíme sa na každého účastníka a prajeme vám veľa šťastia a zábavy v súťaži, ako aj v osobnom živote.
 

         Za Novoizol - Ján Gábrik  

V tomto kalendári dole priebežne ukladáme vaše tipy. V prípade že si tam nenájdete ten váš tip,  napíšte nám na Facebook, prípadne aj sem a preveríme to.  Robíme to ručne a chvíľu to môže trvať. Ďakujeme za pochopenie. Kto nezadá vo svojom tipe aj čas, berieme tip automaticky s časom obeda - ako 12 oo toho dňa.. 

 

 Dňa  2. 11. 2020. o 18h 56 min padla  hranica

50 000 návštev.  

 

Usporiadateľ súťaže  - Ján Gábrik – NOVOIZOL,   Hradná 530,    Liptovský Hrádok 

Ičo: 36990353     Dič DPH: SK1020080897 

Registrácia  -     Obvodný úrad Liptovský Mikuláš, číslo živnostenského registra: 505-7146

 

 

Ochrana osobných údajov.


Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva prevádzkovateľovi súťaže, v súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o OOÚ“) dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, nick a fotografia a v prípade výhercu aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom preverenia platnej účasti účastníka súťaže v súťaži a odovzdania výhry zo súťaže účastníkovi súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov odo dňa skončenia súťaže v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o OOÚ. Účastník súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) na facebooku (alebo webovej stránke prevádzkovateľa). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov ako je hore uvedené. Ako dotknutá osoba má účastník súťaže práva v zmysle § 28 zákona o OOÚ na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že ho organizátor oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa § 15 ods. 1 zákona o OOÚ a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o OOU.

Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK.

Všeobecné pravidlá tejto súťaže na FACEBOOKU

bottom of page