nájdete nás aj na našich starších stránkach

prípadne naše stránky pre malé firmy bez platby DPH

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

© 2023 by O.P Real Estate Agancy. Proudly created with Wix.com.

  Okrem opráv tradičných plochých striech prevádzame aj špeciálne druhy opráv. K nim patrí aj renovácia plechových striech prelepením novou hydroizoláciou.  

Aké sú výhody takejto opravy rovnej strechy od Novoizol?     

 Prelepením plechovej strechy  získa vaša stará strecha úplne nové vlastnosti –

 

 

Vylepšené samotné hydroizolačné vlastnosti s vysokou životnosťou nad 40 rokov..

Lepšie hlukové parametre pri daždi, vetri, krupobití...  Na plechovej streche počujete aj vtáčika ak vám prebehne po streche.

Lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. 

Odstránenie otravnej povinnosti v nekonečných ošetrení nátermi.

Estetické vylepšenie celej budovy.

Proste výrazne vylepšený komfort bývania.

 

A to všetko bez odstránenia starej plechovej strechy a nákladov s tým spojených.

 

 

Stačí aby mala vaša strecha mierny spád aby bol pochôdzny pre bežné práce a my vám radi vypracujeme novú ponuku aj so zateplením.