top of page

Odporúčame ubrať si hlasitosť!

 

Okrem opráv tradičných plochých striech prevádzame aj špeciálne druhy opráv. K nim patrí aj renovácia plechových striech prelepením novou hydroizoláciou.  

 

Aké sú výhody takejto opravy rovnej strechy od Novoizol?

 

 

Prelepením plechovej strechy  získa vaša stará strecha úplne nové vlastnosti –

 

 

Vylepšené samotné hydroizolačné vlastnosti s vysokou životnosťou nad 40 rokov..

Lepšie hlukové parametre pri daždi, vetri, krupobití...  Na plechovej streche počujete aj vtáčika keď vám prebehne po streche.

Lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. 

Odstránenie otravnej povinnosti v nekonečných ošetrení nátermi.

Estetické vylepšenie celej budovy.

 

 

To všetko vám pomáha vylepšiť samotný komfort bývania.

 

A pritom sa jedná o opravu bez odstránenia starej plechovej strechy a teda bez nákladov s tým spojených.

Stačí aby mala vaša strecha mierny spád aby bol pochôdzny pre bežné práce a my vám radi vypracujeme novú ponuku aj so zateplením. 

 

bottom of page