top of page

Oprava asfaltovej strechy

 

Riešiť opravu strechy lepenkou alebo fóliou?

 

Častá otázka na ktorú hľadá odpoveď veľa investorov.  A preto vám dáme aj my pár informácii.

 

Fólia a lepenky majú obdobnú životnosť.  Rozdiely sú hlavne v hrúbke materiálov.  U opravy asfaltovej strechy lepenkou má materiál hrúbku okolo 4,5 mm. U fólii len 1,5 mm.

 

 

Mínusy pre fólie 

 

Opravu asfaltovej strechy môžeme riešiť realizáciou novej hydroizolačnej vrstvy Oboma spôsobmi - aj fóliou a aj lepenkou. Tu ešte stále máme na výber. Ale ak ju budeme riešiť fóliou, už sa na budúcu opravu musíte rozhodovať iba vo fóliach.  Naspäť riešiť opravu strechy lepenkou sa už bez zateplenia nedá.  Aj samotné lokálne opravy fóliovej strechy musíme ďalej riešiť už iba fóliou a väčšinou výhradne toho istého typu. Oproti tomu,  ak opravu strechy novou vrstvou vyriešime použitím modifikovaných pásov, máme pri ďalšej oprave stále na výber fóliu alebo asfalt.

 

 Aj preto sa my na opravu asfaltovej strechy ako aj plechovej strechy,  snažíme riešiť lepenkou modernej výroby.  A dlhoročné skúsenosti nás v tomto rozhodnutí iba utvrdzujú.  

 

Za nás,  prikláňame sa viacej na stranu   opravy strechy lepenkou

 

  

 

Asfaltové pásy alebo fólie?

 

Rozhodnutie o výbere vhodnej vodotesnej izolácie na plochú strechu býva často zložité nie len pre stavebných technikov a inžinierov, ale samozrejme aj pre laikov, teda aj väčšine investorov rekonštrukcie.
Pri plochej streche nejde často o estetickú stránku veci, ale naopak o tú technickú a cenovú.
Keď sa budeme rozhodovať medzi technológiami, pravdepodobne budeme vyberať z dvoch hlavných možností, ktorými sú asfaltové pásy alebo fólie. Kým spravíme tento výber, musíme sa samozrejme rozhodnúť pre konkrétne výrobky. Dôležité je hlavne vybrať si spoľahlivú realizačnú firmu, ktorá má s materiálmi dostatočné skúsenosti.

 

Ako sa teda rozhodovať medzi asfaltom a fóliami?

 

Po roku 1990 sa aj u nás objavila vlna hydroizolačných fólií, ktorých vývoj ide taktiež stále dopredu. Napriek tomu však stále takmer 70% trhu vlastní asfalt. Je časom otestovaný a má svoje nepopierateľné výhody. Použitie jednej alebo druhej technológie je samozrejme individuálne a závisí od špecifík stavby, no ak je to možné, klientom zvykneme odporúčať skôr asfaltové pásy. Sú stále najrozšírenejšie a odborníci vedia prečo.

Ak ide o spoľahlivosť, vodotesná izolácia je pri oboch typoch technológií porovnateľná. Ide teda skôr o zváženie konkrétnych technických parametrov, ktoré vám pomôžu prikloniť sa k jednej alebo druhej z nich.

Vývoj ide stále dopredu a inovácie v oblasti výroby hydroizolácií obe technológie neustále zbližujú.

Sme svedkami že napríklad nemecký trh sa stále častejšie vracia k tradičným hydroizoláciam v podobe modifikovaných asfaltových pásov.

 

 

Za nás  -  prikláňame sa na stranu opravy strechy lepenkou

Oprava asfaltovej strechy.jpg
oprava strechy lepenkou.jpg

Ukážka degradácie nekvalitnej fólie,

jednoducho aj u fólii sa nájdu nekvalitné kúsky, hlavne v tej prvej vlne.  

 

bottom of page